ฟันวินัยร้ายแรงผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง31มี.ค.นี้

รองอธิบดีพส. เผย จ่อฟันโทษวินัยร้ายแรงผอ. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 31 มี.ค. นี้  เล็งจ่ายเงินช่วยคนจน เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาและสวัสดิการ (พส.) แถลงความคืบหน้าการสอบทุจริตเงินสงเคราะห์ฯ ในสังกัดพส. ว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบหน่วยงานสังกัดไปทั้งสิ้น 59 แห่ง

ในจำนวนนี้ไม่พบการทุจริต 8 คือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สกลนคร แพร่ ชัยนาท และนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จ.สกลนคร นอกจากนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง 30 แห่ง และพบอีก 21 แห่ง ที่มีข้อสังเกตว่าอาจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ เป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 7 แห่ง นิคมสร้างตนเอง 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 1 แห่ง และโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ 1 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้อยู่ในเกณฑ์ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง 6 แห่ง นางสุจิตรา กล่าวอีกว่า ส่วนการสอบวินัยร้ายแรงผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.ขอนแก่น จะทราบผลการพิจารณาโทษวินัยวันที่ 31 มี.ค. และเม.ย.จะมีความชัดเจนในการกำหนดบทลงโทษ ส่วนการสอบวินัยร้ายแรงผอ.ศูนย์ฯเชียงใหม่ คาดว่าเม.ย.จะอยู่ในช่วงสรุปพยานหลักฐาน แลพ.ค. จะพิจารณาบทลงโทษ ถือเป็นขั้นตอนที่พส.ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม

ด้าน น.ส. สุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม. กล่าวว่า ในวันที่ 1 เม.ย. พม.จะเริ่มปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินถึงผู้รับริการทุกหน่วยงานในสังกัดพม.ที่มีการจ่ายเงินในลักษณะนี้ ในรูปแบบของการจ่ายผ่านระบบอีเพลเมนท์ หรือผ่านธนาคาร โดยการโอนเงินจากส่วนกลางผ่านโดยตรงถึงผู้รับ แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจ่ายเงินสดในรายที่จำเป็น ก็อาจยังมีอยู่บ้าง แต่จะค่อยๆ ลดน้อยจนหายไป ขณะเดียวกันพม.อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจการจ่ายเงินเช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews