สืบทอดมาจากหลากหลายวัฒนธรรม

เมืองปัตตานีในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของราชอาณาจักร Langkasuka เก่าแก่ที่สืบทอดมาจากหลากหลายวัฒนธรรม แต่น่าเสียดายที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เส้นทางท่องเที่ยวเป็นเวลากว่า 10 ปี แต่ไม่ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ได้ให้ขึ้นในการวาดภาพผู้เข้าชมบ้านของพวกเขา เมื่อไม่นานมานี้ที่กลุ่มผู้สื่อข่าวได้รวบรวมทัวร์ของทั้งสามจังหวัดทางใต้

เราได้ถ่ายทำรอบเมืองไชน่าทาวน์โดยมยุรีลิฟวิ่งซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่มีนวัตกรรมซึ่งกำลังหวังจะพานักท่องเที่ยวกลับไปที่ศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองของธนาคาร ของแม่น้ำปตตานีและชายแดนไทยและมาเลเซีย กลุ่มได้ร่วมมือกับสมาคมสยามสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อจัดทำแผนที่และคู่มือเพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของเมืองและระบุตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว