เชียงใหม่อบรมจิตอาสาด้านความปลอดภัยและจราจร

เชียงใหม่ 15 ต.ค.-เชียงใหม่ฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดโครงการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีจิตอาสาทั้งสิ้น 2,257 คน เพื่อที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณศูนย์ประชุม ตั้งแต่วันที่ 15-26 ต.ค.60

จิตอาสาที่ผ่านการอบรมจะได้บัตรประจำตัวสีแดง เพื่อแสดงตัวตน หน้าที่คือจะต้องสอดส่องดูแลความปลอดภัย ทั้งด้านสถานที่ บุคคล และแจ้งข้อมูลสำคัญที่จะประสานกับตำรวจ และต้องเป็นคนที่หูไวตาไว วิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งหน้า งานรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ว่าจิตอาสา จะต้องเข้าไปอยู่ภายในงานพระราชพิธี แต่การทำงานจะเป็นลักษณะการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัย หรือวัตถุต้องสงสัยต่างๆ ซึ่งถือเป็นหน้าที่อันสำคัญ

ส่วนงานด้านจราจรจะมีบัตรประจำตัวเป็นบัตรสีชมพู หน้าที่คือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในทุกด้าน ทั้งการห้ามรถ การจอดรถ ช่วยดูแลบริเวณทางข้ามถนนสำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน รวมถึงการแนะนำเส้นทางซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก โดยจิตอาสาจะต้องรู้พิกัดของพื้นที่ ทางลัด รวมไปถึงการช่วยแจ้งอุบัติเหตุทางท้องถนน หากเกิดเหตุจะต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.